Bán lệnh giới hạn bán - Lệnh giới

Ví dụ: vẫn tiếp tục các ví dụ ở trên về AAA, ta đặt Lệnh Mua AAA – Giá MP – Khối lượng: 10. Khớp thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua ( bán) tại mức giá cao ( thấp) hơn một bước giá so với giao dịch cuối cùng trước đó. Các thành viên không được nhập lệnh MP vào hệ thống giao dịch khi chưa có lệnh giới hạn đối ứng đối với chứng khoán đó. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
Ưu điểm: - Nâng cao doanh số trên thị trường, tăng cường tính thanh khoản của thị trường. MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
Cụ thể, nếu là lệnh mua chứng khoán thì mức giá mà bạn yêu cầu là bằng hoặc thấp hơn mức giá đưa ra trong lệnh ( giới hạn). Lệnh giới hạn mua chỉ ra mức giá cao nhất mà người mua chấp nhận thực hiện giao dịch; lệnh giới hạn bán chỉ ra mức giá bán thấp nhất mà người chấp nhận giao dịch. Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn. Feb 07, · Lệnh giới hạn ( limit order) là loại lệnh giao dịch trong đó người đặt lệnh đưa ra mức giá mua hay bán có thể chấp nhận được.

Khối lượng còn lại 6400 cổ phiếu của lệnh thị trường chuyển thành lệnh giới hạn bán giá 10. Bán lệnh giới hạn bán. MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới. Lệnh ATO ( lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

Mar 30, · Lệnh giới hạn ( LO) là lệnh mua bán với giá xác định. Lệnh giới hạn ( LO) là loại lệnh có ghi giá, giá thực hiện ( nếu lệnh được thực hiện) bằng hoặc tốt hơn giá ban đầu.
Tương tự như lệnh thị trường, lệnh giới hạn cũng có lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. 000 cổ phiếu.
1 ( Lệnh thị trường bán không khớp hết và chuyển thành lệnh giới hạn bán với mức giá thấp hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá). Thông thường, lệnh giới hạn được sử dụng trong trường hợp bạn muốn mua dưới mức giá hiện tại hoặc muốn bán trên mức giá hiện tại trên thị trường.

Lệnh giới hạn – LO. Lệnh MP mua bán tại mức giá tốt nhất – tức là khi mua thì sẽ mua bên bán thấp nhất trước rồi đến các mức giá cao hơn ( Giống Lệnh Giới hạn LO).

Lệnh LO có thể dùng trong cả 3 đợt. Lệnh giới hạn ở phiên đóng cửa: Đây là một dạng lệnh giới hạn để mua hoặc bán một loại cổ phiếu tại mức giá đóng cửa nếu mức giá này tốt hơn mức giá giới hạn, nếu không đáp ứng được các điều kiện này thì lệnh sẽ bị huỷ.

Hạn bán tại giá sàn. Lệnh giới hạn ( Limit order, LO/ Limit price, LP) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc giá tốt hơn.

Lệnh sẽ được khớp khi giá khớp nhỏ hơn hoặc bằng giá mua ( đối với lệnh mua) hoặc giá khớp lớn hơn và bằng giá bán ( đối với lệnh bán). Lệnh giới hạn ( Limit order) | VietstockPedia. Lệnh mua hay bán chứng khoán theo giá ấn định hay giá tốt hơn, broker sẽ thực hiện việc mua bán trong một giới hạn giá.

BÁN-LỆNH-GIỚI-HẠN-BÁN