Ví dụ tùy chọn atmf - Chọn atmf

Mô hình Manager- Agent 11 Hình 1. Mô hình Manager- Agent thực tế 12 Hình 1.

Tất cả quá trình xử lý trong khung ADSL ( ví dụ CRC. Hệ thống này được thiết kế chủ yếu cho việc cung cấp chủ yếu các dịch vụ dựa trên video nhưng cũng có khả năng cung cấp các dịch vụ băng hẹp ( ví dụ như thoại).

TẬp ĐoÀn bƯu chÍnh viỄn thÔng hỌc viỆn cÔng nghỆ bƯu chÍnh viỄn thÔng bài giảng quẢn lÍ mẠng viỄn thÔng ( lưu hành nội bộ). Khi các ưu điểm về truyền dẫn được tích hợp, thiết bị Alcatel 1540 Litespan cung cấp các đặc tính nổi bật sau: Phạm vi sử dụng các dịch vụ của người dùng cuối cùng là rộng, ví dụ như: POTS, ISDN, ADSL, ADSL2/ 2+, SHDSL, số liệu với tốc độ từ 64 kb/ s đến 2 Mb/ s, Ethernet. 5 Mô hình truyền thông Manager- agent 13. Ví dụ như: POTS.

Ví dụ tổng đài có thể kết nối với mạng truy nhập qua giao diện V5. Ví dụ tùy chọn atmf. Mô hình nền tảng của quản lý 11 Hình 1. Giải pháp này có thể mang lại hiệu quả cao do cho phép kết hợp hệ thống truyền dẫn thuê bao và tiết kiệm card thuê bao.

Các tủ trong nhà ( indoor) và ngoài trời ( outdoor) : có từ 30 đến 2500 thuê bao trong một node mạng đơn hoặc có đến 4000 thuê bao trong cấu hình mạng mở rộng. Báo cáo thực tập • Hệ thống quản lý mạng được tích hợp: việc quản lý tại chỗ.

+ Đa giao thức với TDM. Ví dụ các nhiệm vụ chẩn đoán lỗi, kiểm tra hệ thống, thay đổi cấu hình, kích hoạt và dừng hoạt động các module, thu thập và đánh giá dữ liệu đo ngắn hạn.

Giao diện V5 cung cấp chuẩn chung kết nối thuê bao số tới tổng đài số nội hạt. Độ tn cậy của hệ thống cao: lựa chọn các thiết bị dự phòng bên trong hệ thống.

Mạng thân thiện với người sử dụng và việc tải phần mềm từ xa làm cho việc cập nhật trở nên dễ dàng. 19 là sơ đồ khối của một máy phát ADSL ở phía tổng đài ADSL ( Transceiver Unit- Central office: ATU- C) gồm các khối chức năng và các giao tiếp chuẩn hoá cho chuyển vận dữ liệu ATM chiều downstream.

VÍ-DỤ-TÙY-CHỌN-ATMF