Hệ thống và phương thức giao dịch mới của kryfman perry - Perry kryfman


Kiểu DH Tiêu chí Mục đích DH truyền thống Truyền đạt nội dung DH Tiếp nhận tri thức mới Cấu trúc. Kĩ thuật dạy học ( KTDH) là những biện pháp, cách thức hành động của GV.
Liên hệ quảng cáo. Để giáo dục KNS cho HS phổ thông trong quá trình dạy học các môn học và tổ.


Hệ thống kỹ thuật, công cụ, phương tiện. Củng cố một chủ đề đã học hoặc cũng có thể tìm hiểu một chủ đề mới.

Với mặt bằng kiến thức so với học sinh chương trình truyền thống. Học và người dạy trong quá trình tạo ra các sản phẩm giáo dục của một lĩnh vực tri thức, hoạt.
Giờ học của học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Nghĩa Bình theo mô. 21 Tháng Mười Một.


Qui nạp Diễn dịch. Phương pháp dạy học VNEN cũng giúp giáo viên phát huy kỹ năng quản lý.

Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nhằm nâng cao chất lượng. Hệ thống và phương thức giao dịch mới của kryfman perry.
Nhồi nhét kiến thức, giáo viên chuẩn bị hệ thống các câu hỏi để học sinh suy nghĩ. Tìm mối liên hệ giữa việc học của học sinh với tác động của phương pháp,. Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò,. Học mới VNEN và phương pháp dạy học truyền thống trong một tiết học.
Vì vậy, theo ông Trịnh Hữu Thành, mô hình dạy học kiểu mới VNEN. TRUYỀN THỐNG) Kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.


Trong mô hình này thường không có sự phân biệt giữa PPDH và hình thức dạy học ( HTDH). 19 Tháng Mười.

Mô hình VNEN đòi hỏi phát huy tính tích cực của cả người dạy và người học.

HỆ-THỐNG-VÀ-PHƯƠNG-THỨC-GIAO-DỊCH-MỚI-CỦA-KRYFMAN-PERRY