Ví dụ tùy chọn rìu - Chọn

Ví dụ tùy chọn rìu. Dùng cho người mới tập làm thơ, chứ tuyệt nhiên không dám múa rìu qua mắt các thợ thơ.


Để giúp một số bạn đọc trẻ tuổi là học sinh, sinh viên. Theo nghĩa hẹp, văn hoá được giới hạn theo chiều sâu hoặc theo chiều rộng, theo không gian hoặc theo thời gian.
Tuy được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng suy cho cùng, khái niệm văn hoá bao giờ cũng có thể qui về hai cách hiểu chính: theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng. Khi tiến sĩ nói về “ rối loạn tâm thần đa nhân cách” để bác bỏ hiện tượng quỷ nhập thì tiến sĩ giải thích sao đây về hiện tượng “ đồng bóng”, “ linh môi”?
Tuy nhiên, qua thực tế đi dạy, thấy những bạn sinh viên mới ra trường biết rất ít về thiết kế phần mềm, nên mạn phép dùng ngôn ngữ " cây nhà lá vườn" để giúp các. Thư Ninh Thuận: “ THẤY MÀ GHƠ”!
Cùng những người mới tập làm thơ lục bát có thêm sự rành rẽ về luật thơ lục bát, người biên soạn xin được giới thiệu bài nói về luật thơ. Viết bài này mình cứ sợ " múa rìu" qua mắt các chuyên gia lập trình.

Bài viết mới nhất. The letter to the reader Aman Prakash: ASKING AND ANSWERING YOURSELF FIRST, IF YOUR EFFORT TO SEARCH THE ANSWER IN VAIN, THEN SHOULD MAKE A QUESTION TO GURU ( Tự vấn, tự đáp, nếu không được mới thỉnh vấn).
VÍ-DỤ-TÙY-CHỌN-RÌU