Tỷ giá ngoại hối của ngân hàng icici - Hàng ngoại

Để tra cứu thông tin tỷ giá ngoại tệ của các ngày trước đó, xin vui lòng lựa. Tỷ giá ngoại hối của ngân hàng icici.
Các tỷ giá trên đây có thể thay đổi theo thị trường mà không cần báo trước. Mã NT, Tên ngoại tệ, Mua tiền mặt, Mua chuyển khoản, Bán.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( VietinBank) cung cấp bảng tỷ giá ngoại. Chỉ có ý nghĩa hạch toán kế toán chứ không có giá trị giao dịch với khách hàng.

Bán TM, 27, 025. Bán CK, 27, 025.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Cập nhật tỷ giá liên ngân hàng, tỷ giá hối đoái ngoại tệ hôm nay: Đô la Mỹ.


Hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá.
TỶ-GIÁ-NGOẠI-HỐI-CỦA-NGÂN-HÀNG-ICICI