Shanghai chứng khoán hệ thống giao dịch - Thống dịch

Mỗi khi có giao dịch phát sinh, NĐT cập nhật ở phần " Thêm mới giao dịch", nhập các thông tin cần thiết ( loại giao dịch: Mua/ bán, mã chứng khoán, ngày giao dịch, khối lượng, giá thực hiện, phí giao dịch và chọn danh mục đầu tư cho giao dịch đó). Đây gọi là giao dịch thỏa thuận điện tử.
Đồng thời công ty chứng khoán cũng theo dõi các lệnh chào mua, chào bán có trên hệ thống ( do công ty chứng khoán khác nhập vào) để lựa chọn lệnh phù hợp và thực hiện lệnh giao dịch cho khách hàng. Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Shanghai chứng khoán hệ thống giao dịch. Đây sẽ là bước đột phá trong đổi mới hệ thống thanh toán giao dịch TPCP theo thông lệ quốc tế; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của thị trường, tạo tiền đề phát triển các dịch vụ thanh toán TPCP xuyên biên giới; đảm bảo an toàn, thông suốt trong việc thanh toán các giao dịch TPCP nói riêng và toàn thị trường nói chung.


OpenFinance ra mắt hệ thống giao dịch được điều chỉnh cho các token chứng khoán. 30 Tháng Tám, OpenFinance đã cho ra mắt một hệ thống giao dịch thay thế được điều chỉnh ( ATS) cho các token chứng khoán, theo thông tin chia sẻ với Cointelegraph vào ngày 29 tháng 8.

Giấy phép số 151/ GP- BC ngày 29/ 08/ của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa TT về cung cấp thông tin lên mạng Internet. Nguyên tắc khớp lệnh: Ưu tiên về giá: Lệnh mua với.

Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký ( VSD), năm có hơn 4. Liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi phát hành thông tin từ Website này.

000 trường hợp giao dịch ngoài hệ thống với trên 400 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, tăng gấp 3 lần so với năm về số lượt chuyển nhượng. Chạy thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh Ngày 13/ 7, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( HNX) sẽ cho triển khai chạy thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh cho giới báo chí.

SHANGHAI-CHỨNG-KHOÁN-HỆ-THỐNG-GIAO-DỊCH